Verlies en rouw


Veerkracht en hechting

Rouwen gaat over veerkracht en hechting. Het goede nieuws: veerkracht kun je trainen. Daar kan ik je bij helpen. Je kunt veerkracht vergroten door te werken aan een positief zelfbeeld, je sociale netwerk te verbreden en gebruik te maken van positieve emoties en humor [2].

De gehechtheidtheorie van John Bowlby is een handig hulpmiddel voor het beter begrijpen van een rouwproces [1]. De band die een kind en zijn of haar ouders samen ontwikkelen noem je de hechtingsband. Gedurende je hele leven is die hechtingsband in ontwikkeling [2]. Dat begint al bij de opvoeding. Je doet ervaring op over gevoelens met betrekking tot de relatie met je ouders. Al die ervaringen sla je op in je hersenen en vormen je identiteit [2]. De manier waarop je met verlies omgaat hangt af van de manier waarop en in hoeverre je gehecht bent. Als je binnen een veilige en beschermde situatie een hechtingsband hebt opgebouwd, heb je geleerd om veerkrachtiger met negatieve situaties om te gaan. Een onbetrouwbare of onveilige hechtingsstijl kan bij een verlies leiden tot een intense rouwreactie [3].


Literatuurlijst

  • [1] J. Bowlby, Attachment and loss, vol. 1: Attachment; Harmondsworth: Penquin Books, 1991, 1969.
  • [2] J. Maes, H. Modderman (red.), Handboek Rouw Rouwbegeleiding Rouwtherapie: Tussen presentatie en interventie, Witsand uitgevers, 2010.
  • [3] M. Mikulincer en P. Shaver, Attachment in adulthood. Stricture, dynamics an Change, Guilford press, 2010.